Strona główna
  rurka Pitota Prandtla

ŻYCIE I ŚMIERĆ /cytaty i nie tylko.../

Temat:
-charakterystyka przeplywu zwezki: zalerznosc przeplywu strumienia do mierzonego cisnienia
-ciecz posiada sprezystosc: objetosciowa
-cisnienie całkowite to: suma dynamicznego i statycznego
-cisnienie dynamiczne: roznica ciśnień całkowitego i statycznego
-cisnienie to stosunek sily do: prostopadlej skladowej sily normalnej
-co oznacza ze rozbieżność lini pradu=0 :to co wchodzi to wychodzi z pewnej objętości kontrolnej
-co sie dzieje w wzdluz warstwy przysciennej: ulega zmianie
-co sie dzieje z poprzek warstwy przysciennej: nie ulega zmianie
-co to jest podcisnienie (wzgledne): pn=p-pot
-co to jest ruch lokalny: ruch punktu względem bieguna P,czyli prędkość ruchu obrotowego i deformacji
-co to jest stopien turbulencji: pierwiastej ze sredniej arytmetycznej podniesiony do wektora predkosci ruchu glownego usrednionego w czasie
-czy cisnienie w punkcie (Mxi) zalerzy od orientacji przestrzennej elementu?: cisnienie nie zalezy od orientaji przestrzennej elementu ale zalezy od polozenia punkty (prawo Eulera-niezaleznosc cisnienia od orientacji elementu)
-czy naprezenia opisane tensorem naprezen sa dodatkowymi naprezeniami wystepujacymi w przeplywie turbuletnym: tak
-do jakiego przekroju stosuje się liczbe Re: przeplyw zamkniety=bez swobodnego zwierciadla cieczy, w którym ruch jest wymuszony silami cisnieniowymi
-do jakiego przepływu stosuje się liczbe Fr: przeplyw otwarty=ze swobodnym zwierciadlem cieczy, w którym ryh jest wymuszony silami grawitacji
-gaz pozbawiony jest umownie: sprezystosci postaciowej i objetosciowej
-gdy nie działają sily masowe równanie Eulera przechodzi w: prawo Pascala
-gdy przekroj zmniejszymy: V rosnie a p spada
-hydrostatyczny stan naprężenia: tylko naprężenia normalne
-jak odksztalci sie kat prosty w trakce ruchu lokalnego: odksztalci sie o sume dalfa+dbeta, odksztalcenie to zwiazane jest z polem predkosci
-jak wyglada profil przepływu laminarnego: parabola
-jak zalerzy delta P od V ?- deltaP=lambda*l/alfa*V2/2*g
-jakie sily dominuja w przepływie laminarnym- lepkosci
-jednostka dynamicznego współczynnika lepkości: (n)={Ns/m2, kg/MS, Pa*s]
-jezeli div v=0 to: plyn niescisliwy, natulony(?) trojwymiarowy
-jezeli nie ma w rownaniu pochodnej lokalnej to pole jest: ustalone
-jezeli nie ma w rownaniu pochodnej konwekcyjnej to pole jest: jednorodne
-lepkosc a temperatura: T rosnie to lepkość maleje(ciecze) , T spada lepkość maleje(gazy)
-Lepkosc, naprężenia styczne: zdolność do przenoszenia naprężeń stycznych
-Liczba Fr to stosunek sil: bezwładności/grawitacji
-liczba Re to stosunek sil: bezwładności/lepkości (wystepuje tarcie)
-kapilara: mala srednica
-kawitacja: stukanie w rurach
-miara wielkości fluktuacji jest: intensywność lub stopien turbulencji
-na skrucenie obszaru kawitacji ma wplyw: spadek przeciwcisnienia
-na wydluzenie obszaru kawitacji ma wplyw: wydluzenie pprzeciwcisnienia
-plyn pozbawiony jest umownie: sprezystosci postaciowej
-podstawowe rownanie hydrostatyki?: dp=Ro(Xdx+Ydy+Zdz)
-pomiar prędkości miejscowych- roznica cisnienia całkowitego i statycznego
-pomiar prędkości w rurkach pitota: V=pierw(2gH)
-poza warstwa przyscienna predkosc: nie ulega zmianie(wzdluz i poprzek)
-prawo pascala: nie ma sil normalnych
-predkosc dynamiczna lub tarcia to: Vd=pierw(to/g)
-predkosc miejscowa na z=0.5m rowna jest v=pierw(2gh=pierw(2g0.5)
-predkosc srednia przplywu w rurze= Vsr=qv/A=qm/RoA
-predkosc wyplywu przez otwor nadnie zbiornika zalerzy od: wysokosci napelnienia zbiornika
-predkosc wypływu z dziurki w zbiorniku zalerzy od jego zanurzenia pod powierzchnia cieczy
-predkosci fluktuacyjne nie przekraczaja: 10% ruchu głównego ( E<1)
-przedstaw rownanie hydrostatyki w odniesieniu do prawa Pascala: dp=i, p=const, dp/dx=0 dp/dy=0 dp/dz=0
-przelewy to: urządzenia do pomiaru objętosci
-przeplywowi laminarnemu sprzyjaja: gładkie sciany, brak drgan, ujemna pochodna P na scianach
-Re, lambda sa: bezwymiarowe
-rownanie Re: sa przekształceniem N-S, tylko ze w Re sa wartości srednie
-rozklad (czego?) przy scianach w przeplywie laminarnym jest: liniowy
-rownanie bernoiuliego(znaczenie poszczególnych literek)
-rownanie Eulera wywodzi się z zasady zachowania pedu
-rownanie N-S-znaczenie poszczególnych wyraziw
-rownanie Re wywodzi sie z: zasady zachowania pedu
-ruch laminarny, Re: Re<2300
-rurka Prandtla: cisnienie całkowite zawsze jest wieksze
-rurki spiętrzające mierza cisnienie: calkowite
-rzeczywista prędkość w stosunku do obliczonej jest: zawsze mniejsza
-sily masowe to: sily grawitacyjne, sily bezwladnosci
-stala strata cisnienia: najwieksza w kryzie, najmniejsza w zwezce
-stan naprezen w punkcie M sklada sie z: 3 sil normalnych, 6stycznych; lub 3 normalnych i 3 stycznych
-stan równowagi: 4 sily powierzchniowe i 2 masowe
-stosowanie Re: równość skal
-stosunek prędkości średniej do maxymalnej w przepływie turbulentnym wynosi: 0.8-0.9
-stosunek prędkości średniej do maksymalnej w plynie doskonalym rowna jest: 1
-strumien masy to: qm=roVA
-strumien objetosci to: qv=VA
-turbulencje przyspiesza: chropowatość, drgania, dyfuzor, fale uderzeniowe
-w hydrostatyce stan naprężenia wyraza się: 3 skladowymi
-w hydrostatyce dynamice plynu nielekkiego występują: naprężenia normalne
-w plynie nielekkim linia energii: linia pozioma
-w przeplywnie laminarnym stosunek Vsr do Vmax wynosi: Vsr=Vmax/2
-w przepływie turbulentnym : lambda=0.3164/pierw4(Re)
-w ruchu ustalonym tor czastki z linia pradu pokrywaja sie?? - TAK
-w x r + Vcal – ruch lokalny
-wektor wiru W=0 to: przeplyw niewirowy
-właściwości turbuletne zalerza od stanu ruchu
-wspolczynnik strat liniowych wruchu laminarnym wynosi: lambda:64/Re
-wymiarem dynamicznego wspolczynnika jest:
-wysokosc rozporzadzalna: suma wysokości prędkości,wysokości cisnienia, wysokości położenia
-z jakiej zasady wynika równanie N-S- zasada zachowania pedu
-zależność spadku cisnienia w przepływie laminarnym jest proporcjonalne do Vsr
-zmniejszenie turbulencji: zastosowanie siatek drobnooczkowych, kierownice strugi
-zwiekszenie turbulencji: wprowadzenie turbolizatorow, zwiekszenie lokalnego cisnienia, pulsacja wyplywu
Źródło: wme.fora.pl/a/a,46.html
 Odnośniki
 : ŻYCIE I ŚMIERĆ /cytaty i nie tylko.../
 : rurka można wykonać sklep
 : RURKA EGR Volvo V40
 : rurka DO wtrysku DO vectry A
 : rurka odpowietrzająca silnik
 : rurką tracheotomijną rodzaje
 : Rurka karbowana rozcięta
 : rurka spiętrzająca Republika.pl Portal Spoecznoci Internetowych


 
Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.

Sprawd, czy wpisae poprawny adres strony, lub skorzystaj z katalogu lub wyszukiwarki.Copyright 1996 - 2006 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy »

 . : : .
Copyright (c) 2008 ŻYCIE I ŚMIERĆ /cytaty i nie tylko.../ | Designed by Elegant WPT