Strona główna
  rumień pierścieniowy

ŻYCIE I ŚMIERĆ /cytaty i nie tylko.../

Temat: Leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, immunosupresyjne

Interesuje mnie wszystko co możliwe o sterydzie o nazwie Metypred
Informacje dla Ciebie Ewuś.

Metypred (metyloprednizolon)
Glikokortykosteroid syntetyczny o silnym i długotrwałym działaniu przeciwzapalnym i immunosupresyjnym, wykazuje silniejsze działanie przeciwzapalne, natomiast w mniejszym stopniu wpływa na zatrzymanie sodu i wody w organizmie. Nie powoduje wzrostu ciśnienia tętniczego. Na rozwój zapalenia wpływa objawowo, nie działając na przyczynę. Zmniejsza gromadzenie się leukocytów i ich adhezję do śródbłonka, hamuje proces fagocytozy i rozpad lizosomów, zmniejsza liczbę limfocytów, eozynofili, monocytów, blokuje zależne od IgE wydzielanie histaminy i leukotrienów. Hamuje syntezę i uwalnianie cytokin: interferonu g, interleukin IL-1, IL-2, IL-3, IL-6, TNF-a, GM-CSF. Hamując aktywność fosfolipazy A2 poprzez lipokortynę, nie dopuszcza do uwalniania kwasu arachidonowego, a w konsekwencji do syntezy mediatorów zapalenia (leukotrienów i prostaglandyn). Hamuje przepuszczalność naczyń kapilarnych, zmniejsza obrzęk. Działa głównie wewnątrzkomórkowo: na poziomie DNA modyfikuje syntezę niektórych enzymów i dlatego szczyt działania farmakologicznego występuje z opóźnieniem w stosunku do szczytowych stężeń we krwi. Po podaniu i.m. 40 mg octanu metyloprednizolonu maksymalne stężenie osiąga po 7-8 h, a działanie utrzymuje się od 4 do 10 dni. Po podaniu dostawowym octanu metyloprednizolonu w dawce 80 mg maksymalne stężenie stwierdza się po 4-8 h po podaniu, dyfunduje do krwi przez ok. 7 dni. Wodorobursztynian metyloprednizolonu podany i.v. lub i.m. maksymalne stężenie w surowicy osiąga po 30 min, a t1/2 wynosi 2,3-4 h. Metyloprednizolon jest metabolizowany w wątrobie, powstałe produkty są wydalane głównie z moczem w postaci glukuronianów, siarczanów i związków niesprzężonych.

Wskazany w leczenie chorób reumatycznych, kolagenoz, chorób alergicznych o ciężkim przebiegu (astma oskrzelowa, kontaktowe i atopowe zapalenie skóry, choroba posurowicza, uogólnione odczyny polekowe), chorób hematologicznych (małopłytkowości, agranulocytozy, autoimmunologicznej niedokrwistości hemolitycznej, ziarniniaka limfatycznego, białaczki limfatycznej, szpikowej i in.), zespołu nerczycowego, sarkoidozy, berylozy, ciężkiej postaci gruźlicy płuc i opon mózgowo-rdzeniowych, alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, zachłystowego zapalenia płuc, zapalenia wątroby, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Crohna, chorób dermatologicznych (pęcherzyca, ciężki rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, ciężkie łojotokowe zapalenie skóry, ciężka łuszczyca), ciężkich ostrych i przewlekłych alergicznych lub zapalnych chorób oczu oraz w orbitopatii Gravesa. Ma zastosowanie również po transplantacji narządów (uzupełnienie leczenia immunosupresyjnego), we włośnicy oraz w epizodach zaostrzeń w stwardnieniu rozsianym. Bursztynian metyloprednizolonu znajduje zastosowanie w profilaktyce i leczeniu wymiotów spowodowanych chemioterapią, wstrząsie, obrzęku mózgu, nieropnych zapaleniach tarczycy, zespole ostrych zaburzeń oddechowych spowodowanych niedoborem surfaktantu (RDS). Podawanie do jam maziówkowych lub tkanek miękkich (m.in. wstrzyknięcia okołostawowe i dokaletkowe): zapalenie błony maziowej w zwyrodnieniowej chorobie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, ostre i podostre zapalenie kaletki maziowej, zapalenie nadkłykcia, ostre zapalenie stawów w przebiegu dny, ostre nieswoiste zapalenie pochewek ścięgnistych, pourazowa choroba zwyrodnieniowa stawów. Podawanie do ognisk zmian patologicznych: bliznowiec, toczeń rumieniowaty przewlekły, ziarniniak pierścieniowy, łysienie plackowate, łuszczyca zwykła, wyprysk, ganglion, lipodystrofia cukrzycowa. Wlewki doodbytnicze: wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Zewnętrznie w wyprysku.

Przeciwwskazania - Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, grzybice narządowe. Ostrożnie u osób z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, zaawansowaną osteoporozą, w czynnej gruźlicy (nie stosować z wyjątkiem sytuacji, o których mowa we wskazaniach), w chorobach wirusowych (opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna, choroba Heinego i Medina [z wyjątkiem zapalenia mózgu]), stanach psychotycznych, zapaleniu węzłów chłonnych po szczepieniu BCG, jaskrze, pełzakowicy. Metyloprednizolonu nie należy stosować 8 tyg. przed szczepieniami ochronnymi i 2 tyg. po nich. Zachować ostrożność również u chorych na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, z marskością wątroby, niewydolnością nerek, skłonnością do zakrzepów. W ciężkich zakażeniach i gruźlicy metyloprednizolon należy stosować wyłącznie równolegle z leczeniem przyczynowym.

Interakcje - Jednoczesne stosowanie metyloprednizolonu i cyklosporyny powoduje wzajemne hamowanie ich metabolizmu; zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia drgawek i innych działań niepożądanych. Ostrożnie stosować w skojarzeniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Możliwe jest również wystąpienie interakcji z troleandomycyną, erytromycyną, ketokonazolem, ryfampicyną, neostygminą, pirydostygminą, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, heparyną, fenobarbitalem, fenytoiną, insuliną, glibenklamidem, metforminą, lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze, digoksyną, lekami moczopędnymi, salbutamolem, szczepionkami, metotreksatem, pankuronium, lekami przeciwlękowymi oraz przeciwpsychotycznymi.

Działanie niepożądane - Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego, zmniejszenie tolerancji glukozy, większa podatność na zakażenia. Leczenie długotrwałe sprzyja powstawaniu następujących zmian: twarz "księżyca w pełni", sylwetka cushingoidalna, osłabienie siły mięśniowej, osteoporoza, nadciśnienie tętnicze, hiperglikemia, zaburzenia miesiączkowania, hirsutyzm, impotencja, rozstępy skórne, trądzik, wylewy krwawe, opóźnienie gojenia ran, jaskra, zaćma, depresja lub euforia, owrzodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego, zapalenie trzustki, aseptyczne zapalenie kości, obrzęki spowodowane retencją wody i sodu w organizmie, hipokaliemia, zahamowanie czynności hormonalnej i zanik kory nadnerczy, zakrzepica, zaburzenia immunologiczne, zapalenie naczyń. W czasie leczenia mogą również wystąpić: zasadowica hipokaliemiczna, patologiczne złamania, zapalenie trzustki. U dzieci - zahamowanie wzrostu. Szybkie podanie dużych dawek wodorobursztynianu metyloprednizolonu i.v. (ponad 500 mg w czasie krótszym niż 10 min) może wywołać zaburzenia rytmu, zapaść, zatrzymanie czynności serca. U wcześniaków może wystąpić zespół zaburzeń oddychania spowodowany działaniem alkoholu benzylowego, który wchodzi w skład preparatu. W czasie leczenia może występować ujemny bilans azotowy.

napisane na podst. wiadomości z portalu farmaceutycznego
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=1365
 Odnośniki
 : ŻYCIE I ŚMIERĆ /cytaty i nie tylko.../
 : rumień zakaźny u dzieci jak się przed nim zabezpieczyć
 : rumień wędrujący na głowie dziecka
 : rumień zakaźny u dzieci a spacery
 : rumień zakaźny zdjęcia jak wygląda
 : rumień zakaźny zdjęcia skóry
 : rumień wielopostaciowy wysiękowy Leczenie
 : rumień zakaźny a karmienie piersią Republika.pl Portal Spoecznoci Internetowych


 
Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.

Sprawd, czy wpisae poprawny adres strony, lub skorzystaj z katalogu lub wyszukiwarki.Copyright 1996 - 2006 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy »

 . : : .
Copyright (c) 2008 ŻYCIE I ŚMIERĆ /cytaty i nie tylko.../ | Designed by Elegant WPT